રાજકોટ મહાપાલિકામાં ઉમેદવારોની પસંદગી માટે કવાયત: પ્રદેશ નિરીક્ષકોની 4 ટીમ આજે ટિકીટ વાંચ્છુઓને સાંભળશે, 800 જેટલા દાવેદારોએ ટિકીટ માટે ફોર્મ ભર્યા
રાજકોટ મહાપાલિકામાં ઉમેદવારોની પસંદગી માટે કવાયત: પ્રદેશ નિરીક્ષકોની 4 ટીમ આજે ટિકીટ વાંચ્છુઓને સાંભળશે, 800 જેટલા દાવેદારોએ ટિકીટ માટે ફોર્મ ભર્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ