રાજકોટમાં ભાજપની જીત બાદ આવતીકાલે (બુધવાર) મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સભા કરશે. ભાજપના જીતેલા ઉમેદવારોના અભિવાદન સમારોહ યોજાશે. રાજકોટ મનપામાં કુલ 72 માંથી 68 બેઠકો પર ભાજપની જીત થઇ છે.
રાજકોટમાં ભાજપની જીત બાદ આવતીકાલે (બુધવાર) મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સભા કરશે. ભાજપના જીતેલા ઉમેદવારોના અભિવાદન સમારોહ યોજાશે. રાજકોટ મનપામાં કુલ 72 માંથી 68 બેઠકો પર ભાજપની જીત થઇ છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ