રાજકોટમાં બપોર બાદ વરસાદની રમઝટ, ઉપલેટા તાલુકાના ગઢાળા,ખાખરીયા,સેવંત્રા ગામે ધોધમાર વરસાદથી ખેતરોમાં ભરાયા પાણી
રાજકોટમાં બપોર બાદ વરસાદની રમઝટ, ઉપલેટા તાલુકાના ગઢાળા,ખાખરીયા,સેવંત્રા ગામે ધોધમાર વરસાદથી ખેતરોમાં ભરાયા પાણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ