રાજકોટમાં દૂધનું વાહન રોકી દૂધ ઢોળી દેવાની ઘટનામાં કાર્યવાહી, બે ગુનામાં 8 આરોપીની ધરપકડ, દૂધ વિતરણ બંધના એલાન સમયે બન્યો હતો બનાવ, ગાંધીગ્રામ-2, બી ડિવિઝન પોલીસે CCTVના આધારે કરી કાર્યવાહી
રાજકોટમાં દૂધનું વાહન રોકી દૂધ ઢોળી દેવાની ઘટનામાં કાર્યવાહી, બે ગુનામાં 8 આરોપીની ધરપકડ, દૂધ વિતરણ બંધના એલાન સમયે બન્યો હતો બનાવ, ગાંધીગ્રામ-2, બી ડિવિઝન પોલીસે CCTVના આધારે કરી કાર્યવાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ