રાજકોટમાં કાર અને બાઈક વચ્ચે અકસ્માતમાં બાઈકસવાર દંપતિનું મોત, દિકરાને ગંભીર ઈજા, હોસ્પિટલમાં દાખલ
રાજકોટમાં કાર અને બાઈક વચ્ચે અકસ્માતમાં બાઈકસવાર દંપતિનું મોત, દિકરાને ગંભીર ઈજા, હોસ્પિટલમાં દાખલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ