રાજકોટની મેડિકલ કોલેજના 10 વિદ્યાર્થીઓ કોરોનાગ્રસ્ત આવતા ખળભળાટ, ડીન દ્વારા તત્કાલીન બેઠક બોલવાઈ અને શિક્ષણકાર્ય ઓનલાઇન કરાયું
રાજકોટની મેડિકલ કોલેજના 10 વિદ્યાર્થીઓ કોરોનાગ્રસ્ત આવતા ખળભળાટ, ડીન દ્વારા તત્કાલીન બેઠક બોલવાઈ અને શિક્ષણકાર્ય ઓનલાઇન કરાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ