ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
રાજકોટની ઉદય શિવાનંદ કોવિડ હોસ્પિટલમાં આગનો મામલો: મેયર બીનાબેન આચાર્યએ ગણાવી કુદરતી ઘટના, ફાયર સેફ્ટીના તમામ સાધનો હતા જેથી અન્ય લોકોને બચાવી શકાયા
રાજકોટની ઉદય શિવાનંદ કોવિડ હોસ્પિટલમાં આગનો મામલો: મેયર બીનાબેન આચાર્યએ ગણાવી કુદરતી ઘટના, ફાયર સેફ્ટીના તમામ સાધનો હતા જેથી અન્ય લોકોને બચાવી શકાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ