રાજકોટના સિનર્જી હોસ્પિટલમાં રાઘવજી પટેલની તબિયત સુધારા પર, AIIMSના અધિકારીઓ સાથે તબીબોએ કરી બેઠક, 3 દિવસની ઘનિષ્ઠ સારવાર રાજકોટની હોસ્પિટમાં જ અપાશે, રાઘવજી પટેલને સારવાર માટે મુંબઈમાં ખસેડવામાં નહી આવે
રાજકોટના સિનર્જી હોસ્પિટલમાં રાઘવજી પટેલની તબિયત સુધારા પર, AIIMSના અધિકારીઓ સાથે તબીબોએ કરી બેઠક, 3 દિવસની ઘનિષ્ઠ સારવાર રાજકોટની હોસ્પિટમાં જ અપાશે, રાઘવજી પટેલને સારવાર માટે મુંબઈમાં ખસેડવામાં નહી આવે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ