રાજકોટના મવડી વિસ્તારમાં ગેસનો સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં ફાયરફાઇટર કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો
રાજકોટના મવડી વિસ્તારમાં ગેસનો સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં ફાયરફાઇટર કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ