ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
રાજકોટઃ ઉદય શિવાનંદ કોવિડ હોસ્પિટલ અગ્નિકાંડ મામલે તાલુકા પોલીસ દ્વારા ડૉ.પ્રકાશ મોઢા, ડો.વિશાલ મોઢા અને ડો.તેજસ કરમટાની ધરપકડ કરાઇ
રાજકોટઃ ઉદય શિવાનંદ કોવિડ હોસ્પિટલ અગ્નિકાંડ મામલે તાલુકા પોલીસ દ્વારા ડૉ.પ્રકાશ મોઢા, ડો.વિશાલ મોઢા અને ડો.તેજસ કરમટાની ધરપકડ કરાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ