યૂક્રેનના નર્સિંગ હોમમાં ભીષણ આગ લાગતા 15 લોકોના મોત, 5 લોકો ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત
યૂક્રેનના નર્સિંગ હોમમાં ભીષણ આગ લાગતા 15 લોકોના મોત, 5 લોકો ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ