યુપી-લખનઉમાં ભૂકંપના આંચકા, 5 માળની બિલ્ડિંગ તૂટી પડી, 24થી વધુ દટાયાં, 3ની લાશ મળી
યુપી-લખનઉમાં ભૂકંપના આંચકા, 5 માળની બિલ્ડિંગ તૂટી પડી, 24થી વધુ દટાયાં, 3ની લાશ મળી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ