યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર બહાર લાગી લાંબી લાઇન, નવરાત્રિ અને રવિવાર હોવાથી ભક્તો ઉમટી પડ્યા
યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર બહાર લાગી લાંબી લાઇન, નવરાત્રિ અને રવિવાર હોવાથી ભક્તો ઉમટી પડ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x