મોરબીમાં સગીરાના અપહરણ બાદ દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ, વિજય તેજા અગેચાણીયાએ સગીરાનું અપહરણ કરીને આચર્યું દુષ્કર્મ
મોરબીમાં સગીરાના અપહરણ બાદ દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ, વિજય તેજા અગેચાણીયાએ સગીરાનું અપહરણ કરીને આચર્યું દુષ્કર્મ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ