મોરબીના વાંકાનેરની હદ નજીક સતત બીજા દિવસે પણ દારૂ ઝડપાયો. મોરબી LCBએ 500 પેટી દારૂનો જથ્થો ભરેલુ ટેન્કર ઝડપ્યું.
મોરબીના વાંકાનેરની હદ નજીક સતત બીજા દિવસે પણ દારૂ ઝડપાયો. મોરબી LCBએ 500 પેટી દારૂનો જથ્થો ભરેલુ ટેન્કર ઝડપ્યું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ