ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મોદી સરકારે માન્યું કે ભારતનું અર્થતંત્ર મંદીના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં GDPની ગ્રોથ માઇનસ 7.5 ટકા રહી
મોદી સરકારે માન્યું કે ભારતનું અર્થતંત્ર મંદીના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં GDPની ગ્રોથ માઇનસ 7.5 ટકા રહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ