મોટા સમાચાર : પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રૂપાણીની સાથે કામ કરતા અધિકારીઓ પણ બદલાયા, ફળદુ, ચુડાસમા, કૌશિક પટેલના અધિકારીઓને પણ કાર્યાલય છોડવા આદેશ
મોટા સમાચાર : પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રૂપાણીની સાથે કામ કરતા અધિકારીઓ પણ બદલાયા, ફળદુ, ચુડાસમા, કૌશિક પટેલના અધિકારીઓને પણ કાર્યાલય છોડવા આદેશ
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ