મોટા સમાચાર : આજે નહીં યોજાય ગુજરાત સરકારનાં મંત્રીમંડળની શપથવિધિ, તાત્કાલિક પોસ્ટર હટાવાયા, પોલીસને સ્ટેન્ડ બાય રહેવાના આદેશ
મોટા સમાચાર : આજે નહીં યોજાય ગુજરાત સરકારનાં મંત્રીમંડળની શપથવિધિ, તાત્કાલિક પોસ્ટર હટાવાયા, પોલીસને સ્ટેન્ડ બાય રહેવાના આદેશ
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ