મેટ્રો-રેલ પ્રોજેક્ટના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીનું સંબોધનઃ દેશના બે મોટા વેપારી કેન્દ્રોને મેટ્રો મળી રહી છે, આજથી 17 હજાર કરોડથી પણ વધુના કામો શરુ થઇ રહ્યાં છે
મેટ્રો-રેલ પ્રોજેક્ટના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીનું સંબોધનઃ દેશના બે મોટા વેપારી કેન્દ્રોને મેટ્રો મળી રહી છે, આજથી 17 હજાર કરોડથી પણ વધુના કામો શરુ થઇ રહ્યાં છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ