મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પહોંચ્યા મા અંબાના દ્વારે : CM અને તેમના ધર્મપત્નીએ મા અંબાના દર્શન કર્યા, મંદિરની વહેલી સવારની આરતીમાં લીધો ભાગ
મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પહોંચ્યા મા અંબાના દ્વારે : CM અને તેમના ધર્મપત્નીએ મા અંબાના દર્શન કર્યા, મંદિરની વહેલી સવારની આરતીમાં લીધો ભાગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ