ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીએ ઓનલાઇન મંજૂરી સીસ્ટમનો પ્રારંભ કરાવ્યોઃ રાજ્યમાં બાંધકામ માટે હવે ઓનલાઇન મંજૂરી મળશે, ઓનલાઇન ડેવલપમેન્ટ પરમીશન સીસ્ટમ 2.0 શરુ
મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીએ ઓનલાઇન મંજૂરી સીસ્ટમનો પ્રારંભ કરાવ્યોઃ રાજ્યમાં બાંધકામ માટે હવે ઓનલાઇન મંજૂરી મળશે, ઓનલાઇન ડેવલપમેન્ટ પરમીશન સીસ્ટમ 2.0 શરુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ