મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને હર્ષ સંઘવીની ખાસ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદના GMDC કન્વેન્શન હોલમાં યોજાયો પોલીસ ચંદ્રક અલંકરણ 2022 કાર્યક્રમ, 99 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓનું સન્માન કરાયું
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને હર્ષ સંઘવીની ખાસ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદના GMDC કન્વેન્શન હોલમાં યોજાયો પોલીસ ચંદ્રક અલંકરણ 2022 કાર્યક્રમ, 99 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓનું સન્માન કરાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ