ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે આજે રાત્રે 8 વાગ્યે મહારાષ્ટ્રની જનતાને સંબોધિત કરશે.
મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે આજે રાત્રે 8 વાગ્યે મહારાષ્ટ્રની જનતાને સંબોધિત કરશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ