ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મુંબઈ : કોમેડિયન ભારતી સિંહ અને તેના પતિને મેડિકલ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા, કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે
મુંબઈ : કોમેડિયન ભારતી સિંહ અને તેના પતિને મેડિકલ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા, કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ