મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ઘર આંગણે કારમી હાર, રાજસ્થાન રોયલ્સની 6 વિકેટે જીત, MI125-9 (20), RR127-4 (15.3)
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ઘર આંગણે કારમી હાર, રાજસ્થાન રોયલ્સની 6 વિકેટે જીત, MI125-9 (20), RR127-4 (15.3)
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ