મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રમાં આજે કોરોના વાયરસના 7,863 નવા કેસ નોંધાયા, રાજ્યમાં 79,093 એક્ટિવ કેસ.
મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રમાં આજે કોરોના વાયરસના 7,863 નવા કેસ નોંધાયા, રાજ્યમાં 79,093 એક્ટિવ કેસ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ