મીનાક્ષી લેખીએ ખેડૂતોને મવાલી કહ્યા મામલે રાકેશ ટિકૈતનું નિવેદન, કહ્યું- મવાલી ઘરમાં નહી પરંતુ ઝુંપડપટ્ટીઓમાં રહેતા હોય છે, વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે તેઓ ખેડૂતો છે
મીનાક્ષી લેખીએ ખેડૂતોને મવાલી કહ્યા મામલે રાકેશ ટિકૈતનું નિવેદન, કહ્યું- મવાલી ઘરમાં નહી પરંતુ ઝુંપડપટ્ટીઓમાં રહેતા હોય છે, વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે તેઓ ખેડૂતો છે
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ