ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
માસ્કને લઈને હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક: કોવિડ સેન્ટરમાં ફરજ બજાવવાની સજા પર લગાવી રોક. હાઈકોર્ટે સરકારને માસ્ક ન પહેર્યુ હોય તેમને કોવિડ સેન્ટરમાં સેવાની સજા કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.
માસ્કને લઈને હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક: કોવિડ સેન્ટરમાં ફરજ બજાવવાની સજા પર લગાવી રોક. હાઈકોર્ટે સરકારને માસ્ક ન પહેર્યુ હોય તેમને કોવિડ સેન્ટરમાં સેવાની સજા કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ