ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મહેસાણા જિલ્લા ભાજપનું નવું માળખુ જાહેર, મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે જશુ પટેલ, જિલ્લાના માળખામાં 8 ઉપપ્રમુખ, 3 મહામંત્રી, 8 મંત્રી
મહેસાણા જિલ્લા ભાજપનું નવું માળખુ જાહેર, મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે જશુ પટેલ, જિલ્લાના માળખામાં 8 ઉપપ્રમુખ, 3 મહામંત્રી, 8 મંત્રી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ