ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મહેસાણા જિલ્લામાં કોરોનાથી વધુ 4 લોકોના મૃત્યું, તંત્ર દ્વારા અન્ય બીમારીથી મૃત્યુની નોંધણી કરાઈ, ચારેય મૃતકોની કોરોનાની ચાલી રહી હતી સારવાર
મહેસાણા જિલ્લામાં કોરોનાથી વધુ 4 લોકોના મૃત્યું, તંત્ર દ્વારા અન્ય બીમારીથી મૃત્યુની નોંધણી કરાઈ, ચારેય મૃતકોની કોરોનાની ચાલી રહી હતી સારવાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ