ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મહેસાણા: કોરોનાકાળ વચ્ચે આવતીકાલથી વડનગરમાં તાનારીરી મહોત્સવનું આયોજન, અધિકારીઓ અને કલાકારો જ મહોત્સવમાં લેશે ભાગ
મહેસાણા: કોરોનાકાળ વચ્ચે આવતીકાલથી વડનગરમાં તાનારીરી મહોત્સવનું આયોજન, અધિકારીઓ અને કલાકારો જ મહોત્સવમાં લેશે ભાગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ