ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મહેસાણા અને કડીના નાગરિકો માટે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની પહેલ, ટ્વીટ કરીને નાગરિકોને અપીલ કરી કે, કોરોનાની સારવારમાં કોઈપણ પ્રકારની મદદની જરૂર હોય તો પી.એ અશ્વિન ભટ્ટનો સંપર્ક કરે
મહેસાણા અને કડીના નાગરિકો માટે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની પહેલ, ટ્વીટ કરીને નાગરિકોને અપીલ કરી કે, કોરોનાની સારવારમાં કોઈપણ પ્રકારની મદદની જરૂર હોય તો પી.એ અશ્વિન ભટ્ટનો સંપર્ક કરે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ