મહેસાણામાં ફાયર NOC વિનાની 63 હોસ્પિટલોને નોટિસ, 17 શાળાઓ, 20 બિલ્ડિંગ અને 22 જેટલા ટ્યુશન ક્લાસિસને પણ ફટકારી નોટિસ
મહેસાણામાં ફાયર NOC વિનાની 63 હોસ્પિટલોને નોટિસ, 17 શાળાઓ, 20 બિલ્ડિંગ અને 22 જેટલા ટ્યુશન ક્લાસિસને પણ ફટકારી નોટિસ
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ