મહીસાગરના લુણાવાડાના ચમારીયા ગામે પાનમ કેનાલમાં 3 યુવકો ડૂબ્યા, કેનાલ બંધ કરવાની ઉઠી માગ, શોધખોળ માટે સ્થાનિક તરવૈયાઓની લીધી મદદ
મહીસાગરના લુણાવાડાના ચમારીયા ગામે પાનમ કેનાલમાં 3 યુવકો ડૂબ્યા, કેનાલ બંધ કરવાની ઉઠી માગ, શોધખોળ માટે સ્થાનિક તરવૈયાઓની લીધી મદદ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ