મહારાષ્ટ્ર: સંજય રાઉતે MVA ગઠબંધનથી બહાર નીકળવાની તૈયારી દર્શાવતા કોંગ્રેસમાં ખળભળાટ, તાત્કાલિક તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક બોલાવાઈ
મહારાષ્ટ્ર: સંજય રાઉતે MVA ગઠબંધનથી બહાર નીકળવાની તૈયારી દર્શાવતા કોંગ્રેસમાં ખળભળાટ, તાત્કાલિક તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક બોલાવાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ