મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, છત્તીસગઢ, પંજાબમાં કોરોના વાયરસની પહેલી લહેર કરતાં વધારે કેસ. પરિસ્થિતિ ગંભીર છે : PM મોદી
મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, છત્તીસગઢ, પંજાબમાં કોરોના વાયરસની પહેલી લહેર કરતાં વધારે કેસ. પરિસ્થિતિ ગંભીર છે : PM મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ