મહારાષ્ટ્રમાં હવે શિવસેના ભંગાણને આરે, એકનાથ શિંદે જુથ સાથે જોડાયેલા ધારાસભ્યોની સંખ્યા 50 ને પાર પહોંચે તેવી શક્યતા, આજે વધુ કેટલાક ધારાસભ્યો ગુવાહાટી પહોંચશે: સૂત્ર
મહારાષ્ટ્રમાં હવે શિવસેના ભંગાણને આરે, એકનાથ શિંદે જુથ સાથે જોડાયેલા ધારાસભ્યોની સંખ્યા 50 ને પાર પહોંચે તેવી શક્યતા, આજે વધુ કેટલાક ધારાસભ્યો ગુવાહાટી પહોંચશે: સૂત્ર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ