મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે ચીખલી ગામના લોકોને NDRFની ટીમ દ્વારા કરાવાયું સ્થળાંતર, અનેક લોકોને સુરક્ષિત સ્થળ પર ખસેડાયા
મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે ચીખલી ગામના લોકોને NDRFની ટીમ દ્વારા કરાવાયું સ્થળાંતર, અનેક લોકોને સુરક્ષિત સ્થળ પર ખસેડાયા
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ