મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 2294 નવા કેસ નોંધાયા, 50 લોકોના મોત.
મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 2294 નવા કેસ નોંધાયા, 50 લોકોના મોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ