મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 8,744 નવા કેસ નોંધાયા, 22 દર્દીઓના મોત
મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 8,744 નવા કેસ નોંધાયા, 22 દર્દીઓના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ