મનપા ચૂંટણી પરિણામ : અમદાવાદના બોડકદેવમાં ભાજપની પેનલનો 15 હજાર વોટના માર્જિનથી ભવ્ય વિજય
મનપા ચૂંટણી પરિણામ : અમદાવાદના બોડકદેવમાં ભાજપની પેનલનો 15 હજાર વોટના માર્જિનથી ભવ્ય વિજય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ