ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
મધ્યપ્રદેશના રાજકારણમાં ફરી હલચલ, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી ઇમરતી દેવીએ આપ્યું રાજીનામું
મધ્યપ્રદેશના રાજકારણમાં ફરી હલચલ, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી ઇમરતી દેવીએ આપ્યું રાજીનામું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ