મથુરા મહાપંચાયતમાં પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું- આંદોલનમાં 215 ખેડૂતોના મોત, પરંતુ સરકાર તેની માંગ નથી સ્વીકારતી
મથુરા મહાપંચાયતમાં પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું- આંદોલનમાં 215 ખેડૂતોના મોત, પરંતુ સરકાર તેની માંગ નથી સ્વીકારતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ