મકરસંક્રાંતિની સંધ્યાએ પોરબંદરના વિરભનુની ખાંભી નજીક બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ,બે લોકોના મોત
મકરસંક્રાંતિની સંધ્યાએ પોરબંદરના વિરભનુની ખાંભી નજીક બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ,બે લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ