ભોપાલ : રાજભવન માર્ચ કરી રહેલા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ પર પોલીસે કર્યો લાઠીચાર્જ
ભોપાલ : રાજભવન માર્ચ કરી રહેલા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ પર પોલીસે કર્યો લાઠીચાર્જ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ