ભોપાલથી ભાજપ સાંસદ સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુરની તબિયત લથડી, પ્લેનથી સારવાર માટે મુંબઇ લઇ જવાયા
ભોપાલથી ભાજપ સાંસદ સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુરની તબિયત લથડી, પ્લેનથી સારવાર માટે મુંબઇ લઇ જવાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ