ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ભાવનગર મનપાની ફાયર સેફ્ટીને લઇ કડક કાર્યવાહી: ફાયર સેફ્ટી વિનાના એકમોને મરાયા સીલ
ભાવનગર મનપાની ફાયર સેફ્ટીને લઇ કડક કાર્યવાહી: ફાયર સેફ્ટી વિનાના એકમોને મરાયા સીલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ