ભાવનગર: પહેલા જ વરસાદે શેત્રુંજી ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, જળસપાટી 20 ફૂટથી 20.9 ફૂટે પહોંચી, હાલ શેત્રુંજી ડેમમાં 2030 ક્યુસેક પાણીની આવક
ભાવનગર: પહેલા જ વરસાદે શેત્રુંજી ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, જળસપાટી 20 ફૂટથી 20.9 ફૂટે પહોંચી, હાલ શેત્રુંજી ડેમમાં 2030 ક્યુસેક પાણીની આવક
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ