ભાવનગરમાં મેપાનગર વિસ્તારના રહેણાંક મકાન પર વીજળી પડી, મકાન અને ઈલેકટ્રોનિકના સામાનને થયું નુકસાન
ભાવનગરમાં મેપાનગર વિસ્તારના રહેણાંક મકાન પર વીજળી પડી, મકાન અને ઈલેકટ્રોનિકના સામાનને થયું નુકસાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x