ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ભાવનગરમાં જરૂરિયાતમંદોને કોરોના સારવાર માટે ફ્રીમાં રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શન મળશે. ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા જાહેરાત કરાઈ.
ભાવનગરમાં જરૂરિયાતમંદોને કોરોના સારવાર માટે ફ્રીમાં રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શન મળશે. ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા જાહેરાત કરાઈ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ